IZJAVA UPRAVE

Sustav integriranog upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu zaposlenika primjenjen u tvrtki LAUS INTERNATIONAL d.o.o. zasnovan je na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, a za cilj ima potpuno zadovoljenje zahtjeva za:

– kvalitetu proizvoda,
– zaštitu okoliša i
– zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenika.

Procesi i aktivnosti u okviru ISU (Integriranog Sustava Upravljanja) dokumentirane su ovim Poslovnikom,propisima i procedurama,koje su navedene u prilogu,čime su propisani opseg i slijed aktivnosti,pripadajuće odgovornosti i ovlasti,te metode nadzora i verifikacije.

Za izradu, održavanje i unapređivanje Poslovnika ISU odgovoran je Predstavnik Uprave za Kvalitetu i Okoliš (PUKO).

Potvrđujem da dosljednom primjenom sadržaja ovog Poslovnika se u potpunosti realizira strateško opredljenje tvrtke LAUS INTERNATIONAL d.o.o za zadovoljavanje kupčeviih zahtjeva,zakonskih i regulatornih zahtijeva primjenjivih za proizvod,zaštitu okoliša,zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenika uz prihvatljiv rizik za uspješno poslovanje tvrtke.

 

U Zagrebu, listopad 2009.

Direktor: dipl.ing. N.Kurtela