POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Politika Laus International d.o.o. je isporučivati proizvode i usluge koji su u skladu sa propisanim eksternim i internim zahtjevima na temelju dugogodišnjeg iskustva u distribuciji, demontaži i montaži stakala te sudjelovanja u razvoju tehnoloških postupaka koje imaju dodirne točke sa Laus International d.o.o. Svaka isporučena pozicija mora stvoriti preporuke za daljnje poslovanje.

Usluge i proizvodi Laus International d.o.o. su razvijeni, ugrađeni i isporučivani u skladu sa zahtjevima sustava kvalitete kao što je opisano u Priručniku kvalitete.

Rukovodstvo je odgovorno za primjenu i postignuće ciljeva politike kvalitete.

Svaki djelatnik je odgovoran za kvalitetu vlastitog rada i poštivanja pravila sustava kvalitete. Voditelji su odgovorni za djelotvornu primjenu postupaka sustava kvalitete.

Voditelj Kvalitete Laus International d.o.o. ima odgovornost i autoritet za razvoj, primjenu i održavanje sustava kvalitete. On mora biti obaviješten o stanju kvalitete usluge i proizvoda i djelotvornosti sustava kvalitete. Kada je narušena djelotvornost sustava kvalitete, odgovoran je za pokretanje korektivnih i preventivnih akcija.

U sustav kvalitete su uključeni i dobavljači Laus International d.o.o. sa kojima se, poštivajući dobre poslovne uzance, uspostavlja iskreni partnerski odnos. Poslovanje sa dobavljačima se zasniva na obostranom zadovoljstvu u cilju zadovoljenja krajnjeg kupca.

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.