Kod izmjene autostakla nastaje više vrsta otpada – samo demontirano staklo, otpadna ambalaža različitih korištenih materijala te ostaci starog ljepila. Neka ambalaža može sadržavati ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima.

Naši servisi imaju posebno označene spremnike za prihvat otpada, a naš mobilni tim uvijek zbrine i odvozi otpad koji je nastao u postupku ugradnje.

U tvrtci Laus International skladištimo otpad koji proivodimo u posebno označenim spremnicima i zatim ga predajemo na zbrinjavanje ovlaštenim sakupljačim otpada.

Pokušavamo proizvesti što manje papirnatih dokumenata, a onaj papir koji ipak postane otpad predajemo ovlaštenoj tvrtki za reciklažu.

U naš kanalizacijski sustav ugrađen je separator za ulja, mulj i zauljenu vodu kojeg čisti ovlašteni održavatelj takvih sustava.

Naša toplinska stanica grije nas i hladi koristeći obnovljivu energiju. Na nju smo posebno ponosni, naš objekt nema priključak plina!

Kao naš partner, budite sigurni da ćemo odgovorno postupati s otpadom nastalim u radnom procesu.

zaštita_okoliša